Erfgoed leeft nog bij Oud-Katholieken

Graag maken wij u attent op bijgaand artikel, geschreven door bisschop Schoon en pastoor Peter Ben Smit.

“…. Veel middeleeuws kerkelijke erfgoed is in Nederland niet in de Rooms-Katholieke, maar in de Oud-Katholieke Kerk bewaard gebleven.
Rien van den Berg is terecht lovend over de prachtige kerkelijke gewarden die in het Catharijneconvent in volle glorie en van dichtbij te bewonderen zijn. … Waar hij aan voorbij gaat, is dat juist in oudkatholieke parochies veel van die middeleeuwse pracht bewaard is gebleven. Sterker nog: men is die gewaden daar altijd blijven gebruiken en doet dat tot op de huidige dag nog steeds….” lees verder

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 juni 2015