Het goede delen! – verslag bisdomdag Utrecht

Dat was de titel van de bisdomdag van afgelopen zaterdag in Utrecht. Zo’n negentig mensen waren afgereisd om elkaar te ontmoeten, om geïnspireerd te worden, om te vieren, kortom: om het goede te delen. En het is gelukt!

Na het welkom en de opening gingen alle mensen in groepen uiteen om elkaar te vertellen wat er nu zo leuk is, of zo goed in de eigen parochie. Waar zijn we blij mee? Wat geeft ons moed? Wat vinden we waardevol om te bewaren en door te geven? Allerlei woorden werden op lange stroken papier geschreven, in een half uur waren er 100 stroken beschreven!

Een indruk van de teksten? “Een kerk waarin ik mezelf kan zijn, openheid, het 8e sacrament (koffie), liturgie, vasthouden aan de traditie”. 

Vervolgens keken we naar het toneelstuk: de eunuch van Kandake, voor sommigen was het nieuw, voor anderen een welkome herhaling. Prachtig hoe Bijbelverhalen zo opnieuw tot leven worden gebracht. En ook nieuw betekenis krijgen voor ons.

De lunch was heel goed verzorgd. We hadden alle tijd om bij te praten en te genieten van het zonnetje.  Het middagprogramma begon met een referaat van professor Jozef Wissink. Hij is emeritus hoogleraar theologie en priester in het andere (dus RK) aartsbisdom. Het onderwerp van zijn verhaal was de kerk van de toekomst. Hoe heeft de kerk toekomst? Een paar kernbegrippen zijn: we moeten uitgaan van de individualisering. Dat klinkt misschien negatief. Maar iedereen is blij dat hij zijn eigen beroep kan kiezen. Iedereen is blij dat zij zelf een partner kan kiezen. In het geloof maken mensen ook hun eigen keuzes. Oecumene is belangrijk. En een kerk die je zou kunnen omschrijven als open- orthodox. Het was een inspirerend en bevlogen verhaal dat ons zeker heeft geïnspireerd.

Er was een aanbod van verschillende werkwinkels, gesprekken rondom een Bijbelverhaal, dans en meditatie, zang en een nagesprek met de professor Wissink. De tijd was maar kort, maar ondanks de tijdsdruk gebeurden er mooie dingen in de groepen.


De bisdomdag werd afgesloten, hoe kan het anders, met een feestelijke eucharistieviering.  Nog even napraten en weer naar huis. Een dag die we zeker niet hadden willen missen!

Namens de voorbereidingsgroep,

Joke Kolkman

Meer foto’s vindt u hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 juni 2015