Haarlemse Geestelijkheid komt tot bezinning op eiland

De Haarlemse Geestelijkheid houdt haar twee-jaarlijkse bezinningsdag op woensdag 7 oktober op het eiland Kaag aan de rand van het Haarlemmermeer. Op deze bijzondere plaats is een bezinningscentrum dat als naam heeft: de Stal op de Kaag. 

Het onderwerp van de studiedag is ‘ons geloven’. Een onderwerp dat een terecht veronderstelde basis is voor het leven en werken van geestelijken, maar daarmee nog niet zo maar een onderwerp van onderling gesprek.

De bijzondere plek op de Kaag zal vast de ruimte en rust bieden om dat wel te doen.

Aanvang 10 uur, eindtijd 17.00 uur

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 augustus 2015