Syrische kinderbijbels voor vluchtelingenkinderen

Samen met de Anglicanen hebben we voor de actie Syrische kinderbijbels voor vluchtelingen en hun kinderen reeds voor 140 kinderbijbels geld ontvangen. De actie is daarmee al een groot succes!

We streven ernaar om 200 kinderbijbels te kunnen uitreiken. Daarvoor is dus nog een eindsprint nodig.

Uw bijdrage kan naar IBAN: NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort onder vermelding van: ‘Syrische kinderbijbels’.

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

lees ook:Syrische kinderbijbels voor vluchtelingen

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 december 2015