Vrijwilligers bedankt!

Onze kerk wordt gedragen door velen.

Velen van U doen dat vrijwillig en belangenloos.

Daarom op deze Nationale Vrijwilligersdag 2015 een speciale dankbetuiging aan U!

Zonder U als vrijwilliger zou onze kerk niet kunnen bestaan en floreren.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 december 2015