Mijn geloof – ons milieu

Jaarlijkse ontmoetingsdag van orientaalse, orthodoxe, anglicaanse en oud-katholieke christenen Voor ontmoeting en inspiratie

Beste leden en vrienden van de Anglicaanse-, Orthodoxe- en Oud-Katholieke kerk in Nederland.

Anglicaanse, Orthodoxe en Oud-Katholieke christenen ontmoeten elkaar – Hoezo? – Omdat het noodzakelijk is.

Wij zijn vrienden of leden van drie christelijke tradities die meer met elkaar gemeen hebben dan vaak gedacht wordt. Voor onze kerken is het vanzelfsprekend dat je alleen kerk kunt zijn door op het fundament van de apostelen gebouwd te zijn.
Op het moment zien wij in onze wereld grote problemen rondom milieu en klimaat. Wat is ons antwoord erop vanuit onze geestelijke traditie? Hoe kunnen we vanuit onze spiritualiteit werken aan het bewaren van de schepping die wij hebben ontvangen?

De ontmoetingsdag vindt plaats op zaterdag 28 mei 2016.

Sprekers zijn:

  • vader Meletios Webber (priester Russisch-Orthodoxe kerk)
  • vader Hildo Bos (…)
  • Jan Jorrit Hasselaar (docent universiteit Wageningen)


Agenda:

10.30 inloop
11.00 eerste lezing
11.45 tweede lezing
12.30 lunch
13.15 derde lezing
14.00 gesprek in groepen
15.00 vesper

Graag van te voren opgeven:

mcjvanderwaag@gmail.com, 06-17857683
munchharald@gmail.com, 

Kosten p.p. € 10,00

U bent van harte uitgenodigd!

Bisschop Athenagoras (Patriarchaat Konstantinopel)
Aartsbisschop Joris (Oud-Katholiek bisdom Utrecht)