Redding en verliefde kikkers op jongerendag in Egmond

Redding! Dat was het thema van de jongerendag in het bisdom Haarlem. Ben jij wel eens gered, of heb je wel eens iemand gered? Deze vraag leverde een spannende verhalen op van een paar jongeren. Maar: zo bleek al snel: Redding hoeft niet allen te betekenen redding uit levensgevaar. Je kunt ook gered worden uit alleen zijn bijvoorbeeld, als vrienden je vragen mee te gaan naar het strand. Of gered worden van een stel pestkoppen op school.

De dag werd geopend door Marieke van der Wel, die met een flitsend openingsspel ervoor zorgde dat iedereen heel snel de namen van alle anderen wist. Daarna nam pastoor Nico Sarot het over. Hij vertelde het verhaal van Zacheüs die in de boom klom (Lucas 19) op zijn eigen wijze. Hoe kwam het eigenlijk dat hij geworden was wie hij was?

Door toneel te spelen gingen we aan de slag met dit thema. Dat was erg leuk en levendig. Op een bepaald moment waren er zelfs verliefde kikkers te zien. Vraag niet hoe dat nou weer kwam…

Om 12 uur was het tijd voor de lunch. De kampleiding kwam langs en vertelde enthousiast over de kampen die voor jongeren worden georganiseerd binnen onze kerk. Jongeren van deze leeftijd zijn uitgenodigd om mee te gaan met het landkamp.

’s Middags gingen we er op uit en dat alles in de geest van het thema Redding. Daar weten ze in Egmond, met de gevaren van de zee dichtbij, natuurlijk ook wel over mee te praten. We beklommen de vuurtoren Van Speijk en kwamen in de loods van de Reddingmaatschappij, ja zelfs in de reddingsboot!

Daarna was het tijd om op het strand wat uit te waaien. Wind genoeg! De opgeblazen strandbal waaide meteen richting Duitsland en ook de frisbee volgde in die richting. Voetballen ging wel! Na lekker te zijn uitgewaaid en gerend gingen we terug naar het verenigingsgebouw om de gebedsdienst voor te bereiden.  In de dienst werd gezongen, gebeden, er werd een verhaal verteld door pastoor Nico en in een toneelstuk kwam het thema redding nog aan de orde in een spannend verhaal. Aan het einde werd de zegen gegeven door onze bisschop Dirk Jan Schoon, die ook blij was erbij te kunnen zijn om deze jongeren te kunnen ontmoeten.

Daarna was het hoog tijd voor de barbecue, waarbij ook ouders en enkele broers en zussen aanschoven. Het mooie einde van een geslaagde dag!
Organisatie was in handen van Nico Sarot, Marieke van der Wel, Rudolf Scheltinga, Joop Albers, Roelof-Jan Rill, Henk Groen en Erna Peijnenburg.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 juli 2016