In Memoriam revd. Cornelius J. de Rijk OSB

De kerkelijke gemeenschap met de Anglicaanse kerk gaat vaak pas leven door concrete persoonlijkheden. De Nederlandse oud-katholiek Kees (“Cornelius”) de Rijk die in de Episcopaalse kerk (USA) priester en Benedictijner monnik werd was er zo één. Tijdens zijn lange leven bleef hij nauw met de Nederlandse Oud-Katholieke kerk en haar opleiding verbonden. Het volgende in memoriam kijkt hier vanuit Nederlands perspectief op terug.

Cees de Rijk groeide op in Maarssen, in de Utrechtse parochie van de H.Jakobus. Hij vertrok naar Engeland en naar de USA. Hij volbracht de priesteropleiding in de Episcopal Church en werd Benedictijn. Als priester zette hij zich op vele manieren in, met name voor jongeren.

Soms kwam revd. De Rijk voor familiebezoek naar Nederland en hield zo ook contact met de Nederlandse kerk. Hij vierde dan graag met de plaatselijke pastoor de eucharistie in Leiden, IJmuiden, Utrecht, Haarlem. Zijn bijzondere belangstelling ging uit naar het Seminarie,  de priesteropleiding, waarmee hij verbonden was via prof. dr. Jan Visser, zijn held uit de oud-katholieke jeugdkampen. Revd. De Rijk voelde zich bezorgd voor seminariestudenten, die om financiële redenen hun opleiding niet zouden kunnen afmaken. Zij herinnerden hem aan zijn eigen studietijd, en hij wilde, zo nodig, graag helpen.

Zo raakte ik als secretaris van het Seminarie met revd. De Rijk in correspondentie. Ik informeerde hem over het Seminarie en over de kerk, en we babbelden over de oude tijden in Utrechtse kerk. In mijn laatste brieven schreef ik over de reflectiedag, en over de vraag, wat de ´Ziel van de Kerk´ was. Ik kwam tot het slotsom, dat het de viering van de Eucharistie is. Ik wenste hem bij zijn 80ste verjaardag toe, dat hij  met zijn confrater fr. Lewis nog lang de Eucharistie zou mogen vieren, en dat zij als de Emmausgangers in het Breken van het Brood de Heer zouden mogen herkennen en ervaren.

Nu wens ik hem toe, dat de Koning der eeuwige heerlijkheid zich verwaardige hem aan zijn hemelse maaltijd deelachtig te maken.

Dat hij ruste in vrede!

S.C. Smit-Maan, oud-secretaris van het curatorium van het Oud-Katholiek Seminarie

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 september 2016