Inaugurele rede op 17 november

Dr. Peter-Ben Smit is benoemd tot hoogleraar Contextuele Bijbelinterpretatie, Dom Helder Camara leerstoel.

Op donderdag 17 november zal hij zijn inaugurele rede ‘Wat de bijbel echt betekent?‘ houden waarmee hij dit ambt zal aanvaarden. U bent van harte welkom bij de openbare zitting van het College van Decanen die in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam (De Boelelaan 1105) gehouden wordt. Aanvang: 15.45 uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 oktober 2016