Heldinnen in Hong Kong !

De najaarsactie van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland is bestemd voor het Bethunehuis in Hong Kong, een project dat onze kerk al vele jaren steunt.

Het Bethunehuis is een veilige haven voor vrouwen die gedreven door armoede als huishoudelijke hulp in Hong Kong werken. Met enige regelmaat worden vrouwen uit deze groep uitgebuit of misbruikt. Om deze vrouwen op te vangen is het Bethunehuis in het leven geroepen. Het initiatief voor het huis is genomen door de Filippijnse Raad van Kerken.

De voorzitter van Sint Paulus, pastoor Nico Sarot, schrijft hierover het volgende:
Persoonlijk heb ik een diepe bewondering voor de vrouwen die als hulpverleners naar Hong Kong zijn vertrokken en het Bethunehuis hebben opgezet. Zij bieden niet alleen veiligheid aan kwetsbare vrouwen, maar op allerlei niveaus maken ze hen ook weerbaar.  Ook gaan ze de strijd aan met wetten en regels die de uitbuiting van vrouwen mogelijk maken. In mijn ogen zijn deze hulpverleners heldinnen, ze laten zien dat we ons niet bij onrecht en uitbuiting hoeven neer te leggen. Met steun van onze kerk slagen zij er in hun werk voort te zetten.

Giften ontsluiten toekomst en maken het werk van het Bethunehuis mogelijk. De acties van Sint Paulus worden twee keer per jaar meegezonden met De Oud-Katholiek. De najaarsactie gaat mee met het eerstvolgende nummer dat in december in de bus valt.

Voor meer informatie over de projecten van Sint Paulus klik hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 december 2016