Vastenactie 2017

Voor de Vastenactie 2017 heeft het Collegiaal Bestuur gekozen voor het Maria Skobtsova Huis in Calais (Noord Frankrijk). Dit is een gemeenschap van vrijwilligers en van kwetsbare vluchtelingen uit landen zoals Soedan, Iran, Eritrea, Ethiopië, maar ook uit Afghanistan. Zowel moslims als christenen vinden hun weg naar het huis. De meeste vluchtelingen in het Maria Skobtsova huis beslisten ondertussen in Frankrijk te blijven en komen naar het Maria Skobtsova huis vanuit het centrale ziekenhuis in Calais of worden doorverwezen omwille van hun kwetsbaarheid. Soms gaat het om zwangere vrouwen, slachtoffers van geweld, of ook wel eens minderjarigen die geen thuis vinden. Mensen die omwille van omstandigheden even een ‘veilige haven’ nodig hebben en na enkele weken of maanden in officiële opvang terecht komen. Afhankelijk van de nood kunnen tot 15 mensen opvangen worden. Vanuit het huis werkt broeder Johannes, monnik van de Gemeenschap De Goede Herder die vorig jaar officieel aangesloten is bij de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Broeder Johannes is door deze gemeenschap ‘uitgeleend’ om vanuit het Maria Skobtsova huis te werken onder de vluchtelingen en verhaalt hierover als volgt:

Leven in gemeenschap
Vrijwilligers en vluchtelingen delen samen het huis en vaak ook een kamer. Het is niet alleen delen wat je hebt maar ook een stukje van wie je bent. In navolging van Jezus trachten we er voor de ander te zijn. We geloven dat het leven in gemeenschap een helende werking heeft op de vele trauma’s die vluchtelingen hebben opgelopen tijdens hun vluchten naar Europa. Vrijwilliger zijn in ons huis is een positieve en leerzame ervaring, maar het vraagt wel wat van je!

Werken vanuit de gemeenschap
Tijdens de dag ondersteunen vrijwilligers maar ook de vluchtelingen andere vluchtelingen buiten het huis. In het verleden was dat vooral in het voormalige vluchtelingen kamp “de jungle” in Calais, in het Caritas dagcentrum en het centrale ziekenhuis. De vrijwilligers vinden elkaar dagelijks in het gebedsleven, de bron voor onze gemeenschap. Het ochtendgebed opent de dag en in het avondgebed leggen de vrijwilligers alles terug in de handen van God.

Pastoraat onder de vluchtelingen
Naast sociale en materiele hulpverlening trachten wij ook pastoraal aanwezig te zijn onder de vluchtelingen. Een luisterend oor, een goed gesprek en er in respect voor die ander zijn. Het is een oecumenische aanwezigheid geworden, vanuit het huis werken broeder Johannes (OKKN) en religieuze zusters (RKK) en protestantse dominees nauw samen onder de vluchtelingen.

Naast vrijwilligers begeleidt onze gemeenschap ook wel eens groepen studenten, scouts, parochianen die voor enkele dagen of een week als vrijwilligers komen helpen in Calais. Het Maria Skobtsova huis is een inclusieve gemeenschap en heeft een actieve band met de lokale Ark gemeenschap (mensen met een verstandelijke beperking) en met de broeders van Taizé.

Moeder Maria Skobtsova?
We noemden ons huis naar de orthodoxe heilige en martelares Moeder Maria Skobtsova die in haar klooster in Parijs vluchtelingen en joodse kinderen hielp tijdens WOII en daardoor later zelf slachtoffer werd van het nazisme.

Dankzij uw bijdrage voor de Vastenactie wordt het mogelijk gemaakt dat vrijwilligers en vluchtelingen een gemeenschap vormen in Calais en samen ten dienste staan van de meest kwetsbare vluchtelingen in de regio. Zij werken volledig op basis van giften en het werk van vele vrijwilligers.

Voor meer informatie klik hier.
In De Oud-Katholiek kunt u een interview met Broeder Johannes lezen, klik daarvoor hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 maart 2017