Oud-katholieke theologie in internationaal verband: Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung

Oud-katholieke theologie heeft baat bij internationale uitwisseling. Alleen zo kan een relatief klein vakgebied sterk blijven staan.

De Internationaler Arbeitskeis Altkatholizsmusforschung is een netwerk dat wetenschappers uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Nederland met elkaar verbindt. Op de bijeenkomst van dit jaar (28-29 april), zoals ieder jaar in Bonn, kwam ook veel onderzoek uit Nederland aan bod.

Het onderzoek van Ari Troost, bijvoorbeeld, liet zien hoe autobiografie en exegese kunnen samenhangen, terwijl Richard de Beer een inleiding gaf in zijn onderzoek naar antieke liturgische gewaden in oud-katholiek bezit. Mattijs Ploeger presenteerde onderzoek naar de gebedsrichting in de liturgie en Peter-Ben Smit stelde het ontwerp voor een nieuwe inleiding in de oud-katholieke theologie voor. Deze diverse onderwerpen hebben gemeen dat ze bijdragen aan het betere verstaan van oud-katholieke geschiedenis en spiritualiteit en deze tegelijkertijd kritisch tegen het licht houden. Klopt wat we dachten over wat de oud-katholieke kerk was? Is wat we vanzelfsprekend vinden wel zo vanzelfsprekend?

Een volledig verslag (Duitstalig) is hier te vinden. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 mei 2017