Geslaagde Bisdomdag in Utrecht

Afgelopen zaterdag vond de Bisdomdag van het Aartsbisdom Utrecht plaats, een dag die elke twee jaar georganiseerd wordt. Vanuit het hele aartsbisdom waren bijna 80 parochianen naar Utrecht gekomen voor een inspirerende dag met als thema ‘Vele gaven, één Geest, vele gaven, één kerk!

De Bisdomdag begon met een feestelijke eucharistieviering in de kathedrale kerk. Tijdens deze viering werd Wim van den Berg, die kort geleden het kerkelijk examen had afgelegd, geïncardineerd in de Utrechtse geestelijkheid.

Het programma werd na een korte koffiepauze vervolgd met een heldere inleiding door pastoor Jutta Eilander-van Maaren over: ‘Waarom hebben we eigenlijk bisdommen en wat betekent dat voor ons als kerk en parochies?’ Hierna gaf pastoor Joke Kolkman, die ons door het programma loodste, het woord aan de aartsbisschop. Hij vertelde over zijn persoonlijke ervaringen in zijn werk en dit alles werd afgewisseld met korte optredens door theatermaker Kees van der Zwaard die met zijn teksten en muziek de volledige aandacht van de aanwezigen had.

Na de voortreffelijke lunch gingen de deelnemers in groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende taken in de kerk en over een ieders talenten. Elke groep kreeg een op papier getekend menselijk lichaam, twee kleuren stickers en een groot blanco puzzelstuk mee. Op de ene kleur stickers werden de verschillende taken in de kerk geschreven, op de andere kleur een ieders talenten. Alle stickers werden op het menselijk lichaam geplakt; bijv. de tak van gastvrouw/heer zijn bij het hart, het zangtalent bij de mond. Soms nog lastig kiezen omdat taken vaak ook vanuit het hart verricht worden. Op het puzzelstuk werd vervolgens een samenvatting gegeven van wat het meeste opviel. Enkele kreten daarvan die in plenaire kring genoemd werden: veel vacatures, weinigen doen veel, topzwaar.

Het laatste onderdeel van de Bisdomdag was de Pubquiz. Er waren vijf categorieën vragen:  Geschiedenis, Kerk in de samenleving, Tamtam, Theologie en Paramenten. Zo kwamen de deelnemers meer te weten wie het eerste pastoorskind was, wat de waarheid volgens Johan Cruijff is, welke parochie in zijn geheel geëxcommuniceerd dreigde te worden, dat wij in onze kerk een motorcycle priest hebben en dat een manipel in feite een soort van snotlap is. Het winnende team werd in de bloemetjes gezet.

De dag werd afgesloten met een borrel en natuurlijk met een dankwoord en blijk van waardering voor de pastores Joke Kolkman en Jutta Eilander-van Maaren en voor Gerard Schoonderbeek die deze in alle opzichten geslaagde dag georganiseerd hebben. 

foto’s: Rina Homan
 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 juni 2017