Bid vrijdag om vrede in Congo en Zuid-Soedan

Aanstaande vrijdag 23 februari wordt wereldwijd een dag van vasten en gebed gehouden voor vrede in de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan. Tot deze dag riep de bisschop van Rome, paus Franciscus, op tijdens zijn Angelus-toespraak op 4 februari jl. Zijn appel is niet alleen tot rooms-katholieken gericht, maar tot alle christenen uit alle kerken en tot alle mensen van goede wil.

Vooral in de noordoostelijke provincies Noord- en Zuid-Kivu van Congo woeden al decennia lang gewapende conflicten tussen stammen, milities en bendes. In Zuid-Soedan heerst sinds de onafhankelijkheid in 2011 een bloedige burgeroorlog. De kerken in de regio proberen impulsen voor vrede te geven.

De oproep van paus Franciscus werd ook rechtstreeks aan de Unie van Utrecht en aan onze kerk gedaan via een brief van kardinaal Koch, de president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen. De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, dr. Olav Tveit, stuurde een brief waarin hij de oproep van paus Franciscus ondersteunt.

De band van de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht met deze regio loopt vooral via de Bisschoppelijke Commissie St Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland. Reeds sinds de jaren ’80 steunen wij daar de enige Franstalige priesteropleiding van onze snelgroeiende anglicaanse zusterkerk, waaraan intussen naast theologie ook landbouwkunde en bouwkunde kan worden gestudeerd. Aartsbisschop Massimango, die hiervoor eindverantwoordelijk is, was kort geleden nog te gast bij St Paulus en bij de bisschop van Haarlem, Dick Schoon, en volgde een cursus bij Instituut Clingendael in Den Haag, om de lastige vreedzame dialoog met alle partijen in zijn land te kunnen helpen voeren.

In zijn brief zegt kardinaal Koch: “Het gebed van alle christenen voor het geschenk van de vrede zal een authentiek teken van solidariteit en verbondenheid zijn met hen die lijden in deze landen, en vooral ook met de vele christenen van verschillende kerken die daar leven. Bovendien zal het een zichtbare stap zijn in ons gezamenlijk getuigenis van het Evangelie van vrede, dat de wereld zo nodig heeft”.

In zijn Angelus-toespraak daagt paus Franciscus iedereen uit zich af te vragen wat je persoonlijk voor de vrede kan doen. Naast bidden en vasten moet heel concreet ‘nee’ worden gezegd tegen alle geweld. “Overwinningen behaald met geweld zijn vals, terwijl werken aan vrede de hele wereld ten goede komt”.

Alle gelovigen zijn uitgenodigd zich bij dit initiatief aan te sluiten en deze vrijdag in de eerste week van de veertigdagentijd te vasten en te bidden voor vrede voor onze broeders en zusters in Congo en Zuid-Soedan, en wereldwijd.
Het onderstaande gebed kan hierbij in het persoonlijk of gemeenschappelijk gebed worden gebruikt.

 

Laat ons bidden voor de mensen in Congo, Zuid-Soedan en andere landen

die alles hebben verloren door gevechten en natuurrampen,

voor de kinderen die lijden aan geweld en honger,

voor klein en groot bij wie haat en vijandschap in het hart wordt geplant,

voor allen die op de vlucht geslagen zijn,

voor allen die geen toekomst meer zien.

Laat ons ook bidden voor allen die zich inzetten voor mensen in nood

en voor hen die verantwoordelijkheid dragen

voor vrede en recht

en voor de verdeling van de goederen van deze aarde.

Laat ons tenslotte ook bidden voor onszelf

dat wij bereid zijn het koninkrijk van God te verwachten en zijn gerechtigheid.

 

(stil gebed)

 

God van alle mensen,

wij bidden U om vrede

voor allen die gebukt gaan onder oorlog en geweld.

Ontferm U over de mensen in Congo en Zuid-Soedan.

Schenk wijsheid aan regeerders,

geduld aan hulpverleners,

en richt ook onze voeten op de weg van de vrede

door Jezus Christus, onze Heer.

Amen.

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 februari 2018