Reacties gevraagd – Pasen

Afgelopen Advent verschenen er vier videogesprekken met beide bisschoppen waarin ze ingingen op de lezing van de komende adventszondag.

Het was de bedoeling dat bezoekers van de website een idee kregen van wat het voor de spreker, dus de bisschop, betekent om christen te zijn, wat hem daarbij drijft en wat anderen daaraan kunnen hebben.

We zijn benieuwd of u denkt dat onze bedoeling ook gehaald wordt en wat uw overwegingen daarbij zijn. Wilt daarom een van beide Facebook pagina’s bezoeken en uw mening daar achter laten?

Om een idee van de werking te krijgen helpt het ook als u het filmpje deelt met uw eigen contactpersonen.

Zie https://www.facebook.com/DickJSchoon en/of
https://www.facebook.com/JorisAOLVercammen

Maar voor de mensen die geen Facebook hebben: klik hier.  

Bisschop Joris Vercammen over de verhalen die op Paaszondag gelezen worden.

Jesaja 25, 6-9

Kolossenzen 3, 1-4

Johannes 20, 1-18

Aswoensdag, klik hier

Bisschop Dick Schoon over de verhalen die op Aswoensdag gelezen worden.

Jesaja 58, 1-10

2 Korinthiers 5, 20 – 6, 10

Mattheus 6, 1-6 en 16-21

Eerste Zondag in de Veertigdagentijd, klik hier

Bisschop Joris Vercammen over de verhalen die op de eerste zondag in de Veertigdagentijd gelezen worden.

Genesis 9, 8-17
1 Petrus 3, 18-22
Marcus 1, 12-15


Tweede Zondag in de Veertigdagentijd
, klik hier.

Bisschop Dick Schoon over de verhalen die op de tweede zondag in de Veertigdagentijd gelezen worden.

1 Koningen 19, 9-18

2 Petrus 1, 16-21

Marcus 9, 2-10

Derde Zondag in de Veertigdagentijd, klik hier.

Bisschop Joris Vercammen over de verhalen die op de derde zondag in de Veertigdagentijd gelezen worden.

Exodus 20, 1-17

Romeinen 7, 14-25

Johannes 2, 13-22

Vierde Zondag in de Veertigdagentijd, klik hier.

Bisschop Dick Schoon over de verhalen die op de vierde zondag in de Veertigdagentijd gelezen worden.

Jozua 4, 19 – 5, 10-12

Efeziers 2, 4-10

Johannes 6, 4-15

Vijfde Zondag in de Veertigdagentijd, klik hier.  

Bisschop Joris Vercammen over de verhalen die op de vijfde zondag in de Veertigdagentijd gelezen worden.

Jeremia 31, 31-34

Hebreeën 5, 1-10

Johannes 12, 20-33

Zesde Zondag in de Veertigdagentijd, klik hier.  
Bisschop Dick Schoon over de verhalen die op de zesde zondag in de Veertigdagentijd gelezen worden.

Marcus 11, 1-11

Jesaja 50, 4-7

Filippenzen 2, 5-11

Marcus 14, 1 – 15, 47

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 maart 2018