Afscheid studentenpastor

Op woensdag 4 juli a.s. vindt in de kathedrale kerk te Utrecht (LET OP: in tegenstelling tot hetgeen eerder vermeld stond dus niet in het Schoollokaal van de ORKA) een lezing plaats ter gelegenheid van het afscheid van Grete Verhey-de Jager als studentenpastor aan het Oud-Katholiek Seminarie. De lezing heeft als thema Roeping!?

Wat is roeping? Waartoe laat je je roepen en door wie? Wat zet je daarvoor op het spel? Dit speelt voor iedereen die zich oriënteert op haar of zijn rol in het leven. Of het nu om het ambt gaat, de roeping van een Christen algemeen, of nog breder. De theologie van Dietrich Bonhoeffer biedt bij uitstek aanknopingspunten om hierover na te denken.

De bijeenkomst wordt geopend met een column door pastor Grete Verhey-de Jager, gevolgd door de hoofdlezing door Dr. Wim Dekker. Door (oud) studenten wordt een reactie gegeven waarna de zaal gelegenheid heeft om in discussie te gaan. De rector van het Oud-Katholiek Seminarie, Dr. Mattijs Ploeger, geeft een slotreflectie.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting. Toegang is vrij, vrijwillige bijdrage ter plekke mogelijk. Aanmelding per email aan p.b.a.smit@uu.nl. Voor nadere informatie klik hier.

Omdat het aantal aanmeldingen de beschikbare ruimte in het schoollokaal van de ORKA overstijgt, vindt de bijeenkomst, dankzij de gastvrijheid van de parochie Utrecht, in de kathedraal plaats. De tijden zijn ongewijzigd. Wie zich aanmeldde, ontving bericht, maar: mocht u van mensen weten die wel willen komen, maar zich nog niet aanmeldden: wilt u dit doorgeven? 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 mei 2018