Twee jubilea op 30 juni a.s.

Op zaterdag 30 juni a.s. viert de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland haar 50-jarig jubileum met een benefietconcert in de parochiekerk te Amsterdam. Dit concert wordt gevolgd door de viering van de vespers van de feestdag van de HH. Petrus en Paulus ter gelegenheid van het 10-jarig bisschopsjubileum van Dirk Jan Schoon. Na afloop is er een samenzijn met een hapje en drankje.

De toegang is vrij, collecte na afloop van concert t.b.v. Missie Sint Paulus. Aanmelding i.v.m. catering graag per email bij Peter-Ben Smit, pbajsmit@gmail.com.

Voor nadere informatie klik hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 mei 2018