Anglicaans-Oud-Katholieke Internationale Coordinerende Raad (AOCICC)

Van 16 tot 19 januari 2019 kwamen de leden van de Anglican–Old Catholic International Coordinating Council (AOCICC) bij elkaar in Praag, Tsjechië. Gastheer was dit keer de Unie van Utrecht. Het was zevende en laatste bijeenkomst van de Raad onder het huidige mandaat (2013-2019).

De werkzaamheden tijdens de bijeenkomst concentreerden zich op:

  • de voltooiïng van het Rapport van de AOCICC over de jaren 2013-2019, dat wordt aangeboden aan de bestuursgremia, voor de anglicanen de Anglican Consultative Council en vopor de oud-katholieken de Internationale Bisschoppen Conferentie;
  • het belang en de voortgang van maatregelen op het gebied van de bescherming van jongeren en afhankelijke mensen in de beide kerkgemeenschappen;
  • het formuleren van aanbevelingen voor het volgende mandaat van de AOCICC.

De Raad was uitgenodigd voor een ontmoeting met kardinaal Dominik Duka OP, aartsbisschop van Praag, en hulpbisschop Václav Malý in het aartsbisschoppelijke paleis. De leden van de Raad stelden het op prijs om te horen voor welke uitdagingen de Tsjechische kerken gedurende de 20ste eeuw hebben gestaan en tot op de dag van vandaag staan.

Het samen vieren is altijd een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten van de Raad geweest. We baden het getijdengebed afwisselend volgens de anglicaanse en oud-katholieke liturgie en we vierden de eucharistie volgens de oud-katholieke liturgie in de oud-katholieke kathedrale kerk van de H. Laurentius in Praag, daartoe uitgenodigd door de deken dr. Petr Jan Vinš. De Raad spreekt zijn dank uit aan hem, aan de bisschop van de oud-katholieke kerk in Tsjechië, mgr.dr. Pavel Benedikt Stránský, en het bisschoppelijke buro in Praag voor het organiseren van de bijeenkomst en de gastvrije ontvangst.

 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de priesters Neil Vigers (neil.vigers@anglicancommunion.org) of Lars Simpson (lars.simpson@christkath-zuerich.ch).

 Websites: www.anglicancommunion.org and www.utrechterunion.org

Leden van de Raad:

voor de anglicaanse kerken:

Mgr. Michael Burrows, co-voorzitter

Priester Jennifer Adams-Massmann (afwezig)

Mgr. David Hamid

Mw. Jennifer Knudsen

Priester Tony Litwinski

Priester kanunnik dr. John Gibaut, co-secretaris (afwezig)

Priester Neil Vigers, Co-Secretary, buro van de Anglican Communion

Mw. Lucy Cowpland, buromedewerker voor communicatie en eenheid, geloof en kerkorde van het buro van de Anglican Communion

 

voor de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht:

Mgr.dr. Dirk Jan Schoon, co-voorzitter

Priester prof.dr. Angela Berlis

Priester deken dr. Petr Jan Vinš

Priester Lars Simpson, co-secretaris

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 januari 2019