“De Bijbel is de geloofservaring van mensen”

“In de Bijbel ontmoet je mensen, medegelovigen, getuigen. Dat vind ik intrigerend. Zou hun getuigenis ook mogelijk zijn in deze tijd, in een andere samenleving? Zo kun je komen tot een Godsontmoeting.” Aldus Mgr. Joris Vercammen in een gesprek met het Reformatorisch Dagblad aan de vooravond van zijn afscheid als aartsbisschop van Utrecht. 

“Het Evangelie is het beste dat mensen kan overkomen”, zegt Mgr. Vercammen. “De kerk moet laten zien dat het Evangelie met heel het leven te maken heeft. Dat is best spannend. De kerk heeft niet overal een antwoord op, maar ze moet beginnen met het toelaten van vragen. Vragen naar zingeving, naar spiritualiteit, naar levenskwaliteit. Ethische vragen ook, naar euthanasie, homoseksualiteit, huwelijk en de omgang met vluchtelingen.”

Hand van God

Aartsbisschop Vercammen schetst het beeld van een kerk die midden in de wereld wil staan om Gods Geest te zien oplichten. Een luisterende en ontvankelijke houding dus, wat niet betekent dat je een vrijblijvende weg bewandelt.  “Geloven is leven in genade die werkt. En daardoor kun je openstaan voor wat het leven brengt. Dan kan er kwaad komen maar je kunt nooit dieper vallen dan in de handen van God.”

Geloofsgesprek

Ontmoeten en luisteren staan ook centraal in de relatie met andere christenen. “Het begint bij het geloofsgesprek. Dat neem je elkaar serieus en op die basis kan de leer aan de orde worden gesteld.” Die oecumenische dialoog is méér dan een respectvolle uitwisseling van visies en standpunten. “Als je als christenen niet kunt laten zien dat je bij elkaar hoort dan kan je ook niet missionair zijn.” 

Filiaal

Volgens Mgr. Vercammen kan het oudkerkelijk katholicisme een belangrijke bijdrage leveren om de eenheid onder de christenen te bevorderen. “Als oud-katholieken hebben we wat te bieden, bijvoorbeeld op het punt van de ambtsleer. Het ambt is een sacrament, een teken van Gods aanwezigheid, van de manier waarop de Heer Zijn kudde gelovigen voorgaat. Het is de taak van een bisschop om alle christenen bij elkaar te brengen. Hij mag zich niet opsluiten binnen de eigen kerkelijke grenzen. Een bisschop is geen manager van een filiaal.”

Het volledige artikel leest u hier

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 januari 2020