Startbijeenkomst Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

Op vrijdag 17 januari 2020 vond de officiële start plaats van de actie Kerkbalans 2020. In het Museum Catharijneconvent in Utrecht verzamelden zich vertegenwoordigers van deelnemende kerkgenootschappen, de ICG (Interkerkelijke Commissie Geldwerving) en belangstellende pers. Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari tot 4 februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

Na een hartelijk welkom door de voorzitter van de ICG, de heer Zuijdwijk, werd verslag gedaan van een peiling welke was gehouden onder de leden van de deelnemende kerk. De vraag was wélke aspecten van kerk-zijn het belangrijkst worden gevonden in de deelnemende kerkgenootschappen.  

Actieve kerkgangers van protestantse- en katholieke achtergrond  kiezen ‘naar elkaar omzien’ als de belangrijkste meerwaarde van hun plaatselijke kerk of parochie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’ en op drie staat ‘inspirerende vieringen’.

“Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over de meerwaarde van de lokale kerk,” aldus Anna Kruse, woordvoerder Actie Kerkbalans. “We vroegen wat mensen belangrijke waarden vinden. Van herkenbare kernwaarden als vieren van sacramenten en inspirerende vieringen tot de meer sociale aspecten van kerkzijn als naar elkaar omzien en gastvrijheid. De uitkomsten zijn verrassend en interessant voor parochies en gemeenten en leveren mogelijk nieuwe inzichten voor beleid.”

Een reactie op de uitkomsten werd gegeven door godsdienstsocioloog dr. Theo Schepens, die onder meer ook inging op de vraag waarom de liefde voor de naaste gemiddeld belangrijker wordt gevonden dan de liefde voor God. Ook de aandacht voor kinderen en tieners, en de ‘ontmoeting met en aanraking door God’ scoren hoog. Waarbij opvallend is dat deze gemiste en wél verlangde aandacht uit alle leeftijdsgroepen naar voren komt. Interessant zou het zijn geweest wanneer er niet alleen gevraagd was naar wát u mist, maar ook: bent u bereid om zich hiervoor in te zetten. Wie weet voor een volgende keer?

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen maar liefst 2.000 plaatselijke kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.

Tekst: Rudolf Scheltinga

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 januari 2020