Bijwonen van de verkiezing van de volgende Aartsbisschop van Utrecht

Op zaterdag 15 februari 2020 zal in de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht tijdens de mis van de Heilige Geest de verkiezing van de volgende Aartsbisschop van Utrecht plaatsvinden. Onderstaand is aangegeven hoe u zichzelf hiervoor kunt aanmelden.

De verkiezingsdag kent het volgende verloop:
09.45 – 10.45 uur  Ontvangst met koffie in congres- en vergadercentrum ‘In de Driehoek’
11.00 – 12.15 uur   Eucharistieviering (tot en met ‘gebed na de communie’)
12.30 uur –             Stemronde 1 tot (maximaal) stemronde 5 (iedere stemronde duurt ca. 1 uur)
Aansluitend             Slot eucharistieviering

Na afloop van de viering is er gelegenheid een drankje met elkaar te drinken in ‘In de Driehoek’.

Aangezien de verkiezing plaatsvindt tijdens de eucharistieviering en deze hierdoor geruime tijd zal duren, wordt u uitdrukkelijk aangeraden voor de lunch zelf eten en drinken mee te nemen. U kunt uw zelf meegebrachte lunch in de kerkbank nuttigen.

De kathedrale kerk heeft een beperkte capaciteit. Om teleurstellingen op de dag zelf te voorkomen is de kathedraal op deze dag alleen toegankelijk na aanmelding en op vertoon van een toegangsbewijs. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Als u bij de dienst aanwezig wilt zijn, dient u zich derhalve vooraf aan te melden via buro@okkn.nl

Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari
Toewijzing van de beschikbare plekken vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
Let op: uw aanmelding geeft geen garantie op toegang!

Op 11 februari ontvangt u een reactie op uw aanmelding. Wanneer er voor u een plek in de  kathedraal beschikbaar is, is het bevestigingsbericht uw toegangsbewijs tot de kathedraal. U zult worden gevraagd dit toegangsbewijs bij aankomst te tonen. Dit kan zowel digitaal (door deze te tonen op uw telefoon) als op papier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 februari 2020