Verdere aanscherping maatregelen coronavirus – kerksluiting m.i.v. 16 maart tot i.i.g. 3 april

Zusters en broeders,

Afgaande op het oordeel van de persconferentie van de minister-president van afgelopen donderdag 12 maart en van de adviezen van medisch experts kwamen wij donderdagavond tot een verdere aanscherping van onze eerder genomen maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. In onze instructie lieten wij het doorgaan van vieringen en activiteiten bewust over aan de verantwoordelijkheid van de pastores en kerkbesturen ter plaatse.

Nu we enkele dagen verder zijn en de ervaringen uit het land met de aangescherpte maatregelen mee kunnen laten wegen kiezen wij opnieuw voor een aanscherping. Deze maatregel valt ons niet licht, maar lijkt ons de meest wijze weg ter voorkoming van meer besmettingen en een overbelasting van ons zorgsysteem.

Vanaf maandag 16 maart tot en met tenminste vrijdag 3 april zijn alle kerken voor kerkdiensten gesloten en komen alle andere reguliere kerkelijke bijeenkomsten, uitgezonderd die van het landelijke crisisteam, te vervallen. 

Sommige parochies hebben besloten om op zondag 15 maart al geen viering meer te hebben. Dit ondersteunen wij van harte. Mochten andere parochies zich hierbij willen aansluiten, dan heeft dat onze instemming. Parochies die de zondagsviering toch doorzetten, wijzen wij met klem op de eerder gecommuniceerde veiligheidsvoorschriften.

Eventuele uitvaarten worden in besloten kring van de naaste familie en met inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen gehouden. Voor persoonlijk pastoraat blijven de donderdagavond afgekondigde richtlijnen van kracht.

Met broederlijke groet,

Utrecht/Amsterdam, 14 maart 2020

 

Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht

Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 maart 2020