Uitnodigend kerk-zijn in coronatijd

Hoe blijft je parochie uitnodigend in een tijd van passen en meten?


Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden van het coronavirus bezinnen de organisatoren van de jaarlijkse Kerkproeverij zich op een alternatieve invulling van de dag. Ook voor oud-katholieke parochies die ondanks de beperkingen toch open en gastvrij willen blijven, biedt de website www.kerkproeverij.nl inspiratie. 

Vicaris Arjen Bultsma, lid van het kernteam van de Kerkproeverij, en ds. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, schrijven in een open brief aan de kerken: “Wij zien het bouwen aan een uitnodigende en gastvrije gemeenschap als een doorgaand proces. Het behoort ook tot de missionaire opdracht zoals die bijvoorbeeld klinkt aan het einde van het Matteüsevangelie. Juist met Pinksteren krijgt die een bijzondere bekrachtiging. Daarom gebruiken wij dit moment om aandacht te vragen voor het blijvend belang van uitnodigen en verwelkomen.”

De projectleider van de Kerkproeverij, Elianne Schulz, vertelt: “We beseffen dat voor veel geloofsgemeenschappen de hoe-vraag momenteel sterk leeft. Hoe kun je enerzijds rekening houden met alle maatregelen, maar toch ook invulling geven aan kerk-zijn en je verlangen om uit te nodigen? Daarom delen we op de website praktische tips voor zowel de uitnodiger als voor organisatoren binnen de gemeenschap. Zo geven we bijvoorbeeld het idee mee om in het reserverings- en lotingssysteem – dat op veel plekken nodig is om niet teveel mensen tegelijk in een viering te hebben – rekening te houden met het meenemen van gasten. Dit is direct een goed signaal naar leden van de gemeenschap zelf, aangezien zij daardoor de ruimte blijven ervaren om anderen van harte uit te nodigen. Naast dit soort praktische tips, hebben we ook uitnodigingskaartjes voor zowel online vieringen als toekomstige fysieke bijeenkomsten aan de website toegevoegd.” 

Kerkproeverij is een oecumenisch initiatief van de Raad van Kerken in Nederland, waarbij parochianen op één zondag per jaar extra worden uitgedaagd iemand een persoonlijke uitnodiging te geven om eens een viering bij te wonen. Hoe dit iniatief dit najaar verder vorm kan krijgen, is nog onderwerp van bezinning.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau 22 mei 2020