Wie wordt de nieuwe jongerenpastor?

Twee jongerenpastores geven vorm aan het landelijke jongerenpastoraat van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. In verband met het op handen zijnde vertrek van een van hen is het Collegiaal Bestuur op zoek naar een 0,3 fte jongerenpastor (m/v) voor het continueren van het jongerenwerk en het jongerenpastoraat in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, met name in het aartsbisdom Utrecht.

Het jongerenwerk vindt plaats op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De jongerenpastor houdt zich met name bezig met deze laatste twee niveaus maar ondersteunt tevens het jongerenwerk op plaatselijk niveau. Hij of zij is een bruggenbouwer, zowel tussen jongeren onderling als tussen jongeren en anderen in de kerk.

Jongeren kunnen aan het hele kerkelijk leven meedoen. Daarnaast hebben veel jongeren behoefte aan een eigen ruimte om zich te ontplooien. Ze hebben graag andere jongeren om zich heen, en behoefte aan op hun leven aansluitende verdieping om hun eigen plek binnen het geheel te kunnen vinden. De jongerenpastor richt zich op jongeren van 9 tot en met 25 jaar maar met een focus op de 12- tot 17-jarigen. 

Concreet liggen de taken van de jongerenpastor op de volgende gebieden:

 • Uitbouwen en in stand houden van een landelijk netwerk voor (oud-katholieke) jongeren.
 • Organiseren van landelijke en regionale jeugdpastorale activiteiten, de laatste in het aartsbisdom Utrecht.
 • Meewerken met en ondersteunen van parochies in het aartsbisdom Utrecht in hun lokale jongerenwerk.
 • Netwerk vormen tussen de Utrechtse parochies om informatie en ervaringen met jongerenwerk te delen.
 • Pastoraal aanspreekpunt zijn voor jongeren in het aartsbisdom.
 • Contact houden met en ondersteunen van de kampcommissie, pastorale activiteiten aanbieden op de zomerkampen.
 • Ondersteuning en actieve deelname aan de catechesecommissie, ontwikkelen van nieuw catechesemateriaal. Ondersteuning van ouders in de geloofsopvoeding van hun kinderen is hier een onderdeel van.
 • Bijhouden en uitbouwen van Facebook en de OKJ-webpagina als communicatiemiddelen.
 • Internationale contacten bijhouden en stimuleren en internationale evenementen promoten.
 • Deelname aan het Internationale Oud-Katholieken Congres stimuleren en mee faciliteren.

Wat bieden wij:

 • Een aanstelling van 0,3 fte (12 uur per week).
 • Salariëring volgens de schalen van de OKKN.
 • Werkdagen in overleg.
 • Een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met mogelijke verlenging.
 • Een uitdagende baan waarin creativiteit, samenwerken, zelfstandig werken en initiatieven ontplooien centraal staan.
 • Start per 1 september 2020 of zo snel mogelijk daarna.

Wat vragen wij:

 • Een afgeronde theologie opleiding (HBO of WO).
 • Een pedagogische achtergrond is een pré.
 • Afgeronde/nog voortdurende studie aan het oud-katholiek seminarie of de bereidheid om daar mee te starten vanaf het moment van aanstelling.
 • Een visie op jongeren in de kerk.
 • Aantoonbare ervaring met jongerenwerk is een pré.
 • Creativiteit en doorzettingsvermogen.
 • Organisatorische vaardigheden.
 • Zelfstandig kunnen werken.
 • Meelevend lid zijn van een oud-katholieke parochie is een vereiste.

Wanneer u zich herkent in bovenstaand profiel en gemotiveerd bent een bijdrage te leveren aan het jeugdwerk binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, zien wij uw brief met motivatie en CV graag tegemoet.

U kunt uw sollicitatie per email versturen t.a.v. de Aartsbisschop-elect van Utrecht, Bernd Wallet, naar buro@okkn.nl.

Reageren is mogelijk tot 1 augustus 2020.