Theologie op de Autobahn: succesvolle online summer school

Stel je rijdt over de Duitse snelweg en je wilt je theologisch laten inspireren. Wat doe je dan? Precies, je sluit je aan bij de “online summer school” van het Oud-Katholiek Seminarie. Met nog zo’n 70 deelnemers van over heel de wereld, om naar lezingen over dogmatiek, oecumene en praktische theologie te luisteren.

Docenten Mattijs Ploeger, Jutta Eilander-van Maaren en Peter-Ben Smit keken er even van op dat tenminste één deelnemer de lezingen vanaf de Autobahn volgde, maar het liet wel zien dat oud-katholieke theologie op veel interesse stoot.

Enthousiaste reacties van de deelnemers gaven aan dat dit online seminar ook in een echte behoefte van veel oud-katholieken voorzag. Geloven zet blijkbaar aan tot verdieping – zo’n houding is goed katholiek en past ook goed bij de titel van het jongste boek in de publicatieserie van het seminarie, Geloof dat probeert te begrijpen, van Mattijs Ploeger.

Voor deelnemers uit Nederland die nog niet aan het seminarie studeren: deelname aan colleges daar – in het najaar online – is ook als toehoorder mogelijk, zie voor meer informatie de website van de opleiding. Natuurlijk wordt in 2021 de gewone summer school weer aangeboden, met twee cursussen in de eerste twee volle weken van juli. Informatie hierover volgt in het najaar.