Nieuwe pastoraal werker in Krommenie hoopt ‘een vonk te kunnen aanwakkeren’

Morgen, 1 september, start Johannes van Riessen als pastoraal werker in de parochie Krommenie. Het Noord-Hollands Dagblad besteedde hier onlangs aandacht aan.

De oudkatholieke kerk in Krommenie heeft een nieuwe pastor: de 44- jarige Johannes van Riessen. Na jarenlang docent Nederlands te zijn geweest op het Hageveld College in Heemstede zocht hij verdieping in het geloof. Hij voltooide een universitaire studie theologie en rondde daarna de priesteropleiding af. Een zijinstromer met een missie. ,,Ik hoop een vonk te kunnen aanwakkeren.’’

De gemeenschap, de mensen zijn belangrijk voor hem. ,,Geloven kun je niet in je eentje’’, zegt hij op enig moment. ,,Ik denk dat het geloof samen te vatten is in één woord: liefde. Naar elkaar omkijken, betrokken zijn. De mens is altijd onderdeel van de samenleving of je wilt of niet. En binnen die samenleving moeten we voor elkaar zorgen. Vooral voor de mensen die het moeilijker hebben.’’

Hij roemt de organisatie van de oudkatholieke kerk. ,,Het is een platte organisatie. Ik denk dat de meeste leden van onze gemeenschap het telefoonnummer van de bisschop in hun mobieltje hebben staan en dat hij hen ook bij naam zal kennen. Iedereen is gelijk voor ons. Wij kennen geen celibaat en homohuwelijken worden door ons ingezegend. Dat vind ik juist mooi, dat iedereen gelijk is. Jezus hield zich ook niet op bij de rijken, maar leefde onder de armen, verstotenen en hulpbehoevenden. Dat is het werk van de kerk, zijn waar je nodig bent. Ik zit hier ook niet om mensen te vertellen wat ze moeten doen. Nee, vertel mij maar wat ik voor jou kan doen. Ik ben hier om te luisteren. Iedereen heeft vragen, en ik wil graag helpen bij het zoeken naar antwoorden.’’ Hij is blij dat de oudkatholieke kerk is meegegaan met de tijd. ,,De kerk is geen machtsinstituut meer.
Die tijd is voorbij. Het aantal kerkgangers in Nederland loopt terug. Maar ik hoop hier wel weer een vonkje te doen ontbranden. Ik wil ook langs gaan bij de andere twee kerken hier. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat kunnen we samen doen? Geloof is ook je handen uit de mouwen steken.’’

Het volledige artikel kunt u hier lezen.

Tot aan de priesterwijding van Johannes van Riessen blijft pastoor Harald Munch als deservitor bij de parochie betrokken.