Meer dan normaal

Herderlijke videoboodschap bij de tweede golf van de coronacrisis.

Mgr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem, en Mgr. Bernd Wallet, aartsbisschop-elect van Utrecht, met elkaar in gesprek over hun ervaringen en perspectieven tijdens de coronacrisis.