Nieuwe aanpassingen in protocol ‘Kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving’

Het is bijzonder jammer, maar niet onverwacht dat de tweede golf van het coronavirus een verscherping van de beperkende maatregelen in onze maatschappij nodig heeft gemaakt.

De dinsdagavond van overheidswege aangekondigde gedeeltelijk lockdown leidt voor onze kerk, behoudens de verlenging van reeds eerder genomen maatregelen tot en met week 46, niet tot veel verdere aanpassingen. De maximum groepsgrootte werd vorige week al teruggebracht naar 30 en ook de mondkapjes zijn in onze kerken reeds een verplichting. Wat helaas terugkeert is het verbod om na de dienst met elkaar koffie te drinken. Deze en een aantal andere wijzigingen zijn opgenomen in laatste versie van het OKKN Protocol ‘Kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving’ welke u hier kunt downloaden.

We hopen dat we met het inachtnemen van de maatregelen ertoe bijdragen dat het virus snel onder controle is en zullen blijven bidden voor alle betrokkenen, met name mensen die in hun familieverband, werksituatie of bestaanszekerheid getroffen worden door besmetting met het virus of door de maatregelen die dat moeten helpen voorkomen.