Moment voor jezelf

Wat komt er deze dagen allemaal op je af en hoe ga je daarmee om? De parochie Den Helder nodigt u uit voor een moment van bezinning. Mediteren met een kopje koffie erbij.

Tijdens en na de kerstdagen komen er op de website van de parochie om 16.00 uur filmpjes beschikbaar. Ze geven de gelegenheid een moment voor jezelf te nemen aan de hand van het thema van de dag.

24 december: Wat betekent kerst 2020 voor je?
25 december: Het grote perspectief
26 december: Hoezo vrede op aarde?
27 december: De uitvinder van de liefde