02/06 Lezing Denken in de Driehoek

Woensdag 2 juni 2021 vindt de vijfde en laatste lezing plaats uit de reeks van Denken in de Driehoek 2021. Prof. dr. Miguel John Versluys zal spreken over De toekomst van de toekomst, waarna een publieksdiscussie volgt.

Miguel John Versluys is professor van Klassieke en Mediterrane Archeologie aan de Universiteit van Leiden. In zijn onderzoek en lessen onderzoekt hij de culturele dynamiek van de Hellenistische-Romeinse wereld (ongeveer 200 v. Chr. – 200 n. Chr.) vanuit het perspectief van Eurazië. Hij onderzoekt deze dynamieken op lokaal, regionaal en globaal perspectief en vanuit verschillende methoden en technieken vanuit zowel de sociale wetenschap als de natuurwetenschap. Zijn onderzoek heeft twee belangrijke focuspunten: globalisatie en de onderlinge afhankelijkheid van objecten en mensen binnen een cultuur.

Youtube
De lezing van 2 juni is online bij te wonen vanaf 20.00 via het YouTube-kanaal van Oud-Katholiek Utrecht: https://youtu.be/UtoWv1IPz7s

Interactief
Elke kijker kan in de live chat die zich naast het beeld op YouTube bevindt vragen stellen of opmerkingen maken. U kunt hierin op elkaar reageren, maar de moderator zal ook meelezen en uw vragen voorleggen aan de sprekers. 

Denken in de Driehoek
Denken in de Driehoek organiseert avonden met een filosofische en levensbeschouwelijke insteek en een praktische invalshoek. De organisatie staat onder verantwoordelijkheid van de culturele commissie van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal en de bijzondere leerstoel oude katholieke kerkstructuren aan de Universiteit Utrecht.

De toekomst van…
‘Wanneer is dit over?’ en: ‘hoe wordt straks?’ De toekomst houdt ons dagelijks bezig. Iedereen denkt daarbij aan verschillende dingen. De toekomst van na Covid-19 kan je bezighouden, maar ook de toekomst van nieuwe verkiezingen, of juist de toekomst van het klimaat. ‘Toekomst; is daarom het thema van Denken in de Driehoek 2021. In vijf maanden kwamen de volgende thema’s aan bod: de toekomst van protest, de politiek, de mens, de wereld en tot slot de toekomst van de toekomst. De lezingen zijn terug te kijken via YouTube.