NIEUW: Handreikingen voor een veilige kerk

De Oud-Katholieke Kerk wil een veilige kerk zijn. Alle vormen van machtsmisbruik, geestelijke manipulatie en/of seksueel misbruik zijn ontoelaatbaar. Helaas is in het verleden gebleken dat deze vormen van misbruik ook in onze kerk voorkomen. Daarom is er een aantal handreikingen ontwikkeld om een veilige kerk te bevorderen. Deze handreikingen staan nu online, als onderdeel van het dossier ‘veilige kerk’.

Bekijk het complete dossier veilige kerk hier.

Het beleid van de OKKN met betrekking tot seksueel misbruik is, kort gezegd, gericht op preventie en op een effectieve aanpak van signalen van seksueel misbruik in pastorale relaties. Hieronder wordt het volgende verstaan:

Ieder grensoverschrijdend gedrag, inclusief grensoverschrijdend taalgebruik, met een seksuele lading waarbij een machtsverschil, een leeftijdsverschil of een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de benadeelde en de beschuldigde, waarbij de beschuldigde een betaalde of onbetaalde functie heeft in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 

Andere vormen van grensoverschrijdend gedrag
Ofschoon ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag in onze kerk niet geaccepteerd worden, zijn onze handreikingen voor een veilige kerk specifiek gericht op seksueel misbruik in pastorale relaties. Die keuze is gemaakt vanuit de ervaring dat seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties in de kerk een specifieke aanpak behoeft, gelet op wat dit misbruik aan ernstige schade aanricht bij benadeelden.

Voor signalen van andere vormen van grensoverschrijdend gedrag kan men de gebruikelijke weg bewandelen door de signalen te melden bij de pastoor, bij de diocesane bisschop, of als deze bisschop bij het grensoverschrijdend gedrag betrokken is, bij de andere bisschop.  

Open en veilige cultuur
Het Collegiaal Bestuur realiseert zich dat bepalend voor slagvaardig beleid op dit terrein zal zijn of we er als kerk in slagen om samen een open en veilige cultuur te ontwikkelen, waarin we elkaar durven aanspreken op gedrag en waarin we de belangen van benadeelden voorop stellen.

De beleidsnotitie en de bijlagen – te vinden in het dossier – zijn gericht op het scheppen van randvoorwaarden voor een dergelijke cultuur. Maar de wezenlijke cultuurverandering zal plaats moeten vinden in de hoofden en harten van allen die samen de kerk vormen.