Online symposium viert 90 jaar Bonn-agreement

De Society of St. Willibrord in Groot-Brittannië en Ierland nodigt u uit voor een online symposium ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van de Overeenkomst van Bonn tussen de anglicaanse en oud-katholieke kerken. Het symposium vindt plaats op vrijdag 2 juli 2021 van 11:00 uur tot 13:30 uur (Nederlandse tijd).

Het programma van dit symposium vindt u onderaan dit bericht. Voor een link en een toegangscode stuurt u een bericht aan pastoor Louis Runhaar (louis.runhaar@okkn.nl)

Achtergrond
Op 2 juli 1931 ontmoetten de acht leden van de anglicaanse delegatie, door de Lambeth-conferentie aangesteld, en vier vertegenwoordigers van de Oud-Katholieke Kerken elkaar in Bonn. In de ochtend was er tijd voor wederzijds onderzoek: oud-katholieken vroegen anglicanen onder meer naar het gezag van de Lambeth-conferentie en de theologische status van de 39 artikelen in de Anglicaanse Kerk. De anglicanen vroegen op hun beurt de oud-katholieken naar hun verstaan van het gezag van de Schrift en hun theologie van de eucharistie. ’s Middags werd een concept gepresenteerd en besproken en werden de drie verklaringen aanvaard die we vandaag kennen als de Overeenkomst van Bonn:

 – Elke gemeenschap erkent de katholiciteit en onafhankelijkheid van de ander en handhaaft haar eigen.

 – Elke gemeenschap stemt ermee in om leden van de andere gemeenschap toe te laten tot deelname aan de sacramenten.

 – Intercommunie vereist van geen van beide gemeenschappen de aanvaarding van alle leerstellige meningen, sacramentele devotie of liturgische praktijken die kenmerkend zijn voor de ander, maar impliceert dat de ene gemeenschap gelooft dat de andere gemeenschap alle essenties van het christelijk geloof bezit.

Op 7 september 1931 aanvaardde de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie deze overeenkomst voor intercommunie en op 20 en 21 januari 1932 bekrachtigden de kerkvergaderingen van Canterbury en York de overeenkomst. In de daaropvolgende jaren volgden alle anglicaanse provincies het voorbeeld van de Kerk van Engeland.

Het concept van “intercommunie” dat in 1931 werd gebruikt, werd in 1961 veranderd in “volledige gemeenschap” (full communion) in overeenstemming met de standaardisatie van oecumenische terminologie die werd vastgesteld op de derde ‘Wereldconferentie van Geloof en Kerkorde’ die in 1952 in Lund werd gehouden.

In 1965 werd het akkoord van Bonn door de oud-katholieken uitgebreid met de Filippijnse Onafhankelijke Kerk, de Hervormde Episcopale Kerk van Spanje en de Lusitanische Katholieke Apostolische Evangelische Kerk van Portugal.

Programma symposium
(De voertaal is Engels. Tijden aangegeven in Centraal-Europese zomertijd)

11:00: Welcome by +Peter, Bishop of Sodor and Man, Chair of The Society of St Willibrord in Britain and Ireland, and Anglican Co-Chair of The Anglican / Old Catholic International Coordinating Council.

11.15:  Session 1: ‘The Church of England and the Old Catholic Churches 1933-1948’:   The Revd Professor Dr Charlotte Methuen, Professor of Ecclesiastical History, University of Glasgow.

11.50:  Break.

12.00:  Session 2: ‘Ex occidente lux:  On Anglican Voices in Contemporary Old Catholic Theology’:  The Revd. Professor Dr Peter-Ben Smit, Professor of Systematic and Ecumenical Theology, University of Bern and Professor of Ancient Catholic Church Structures, University of Utrecht.

12.30:  Session 3:  ‘“Belonging Together in Europe”: An AOCICC Document Revisited’:  The Revd Professor Dr Angela Berlis, Professor of Old Catholic Theology, University of Bern.

13.00:  Session 4:  ‘Perspectives from The Scottish Episcopal Church’:  The Revd David Mumford and The Revd Markus Dünzkofer.

13.25:  Concluding comments and prayers.