Verdere versoepeling coronamaatregelen

Vanaf komende zaterdag, 25 september, vervalt in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat vrijwillig gepaste afstand houden voorlopig belangrijk blijft om besmetting te voorkomen. Het advies van de overheid is dat kerken, in tegenstelling tot horeca, theaters en bepaalde evenementen, na het vervallen van deze maatregel geen coronatoegangsbewijs (CTB) voor de eredienst hoeven te hanteren.

Velen onder ons zijn opgelucht en dankbaar dat we deze belangrijke stap naar normalisering van het (kerkelijk) leven eindelijk kunnen zetten. Tegelijkertijd leidt dit in verschillende parochies ook tot spanningen en vragen. Het coronaberaad (voorheen crisisteam corona) van de Oud-Katholieke Kerk heeft zich over deze vragen gebogen, waaronder: zijn onze kerkgebouwen voldoende te ventileren om weer verantwoord naast elkaar te zitten? Gaan we in alle kerkgebouwen – ook waar er slechte ventilatie is –  de anderhalve meter maatregel laten vervallen? Moet in zulke parochies aan de deur om een CTB worden gevraagd? 

Het coronaberaad heeft geconcludeerd dat er in de huidige situatie geen uniforme oplossing bestaat voor alle oud-katholieke parochies. Verschillen in kerkgebouwen en in de samenstelling van onze gemeenschappen vragen erom op plaatselijk niveau te bekijken wat wel of niet past en gewenst is. Het beraad heeft parochies daarom uitgenodigd om op basis van onderstaande richtlijnen en adviezen hun eigen afwegingen hierin te maken.

Adviezen en richtlijnen

  • De verplichte anderhalvemeter-maatregel komt te vervallen, maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
  • De registratieplicht komt te vervallen en ook de gezondheidscheck mag achterwege blijven. 
  • Een zitplaats voor iedere kerkganger blijft verplicht en kerkgangers verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
  • Het staat parochies vrij om, al dan niet bij gelegenheid, met name bij evenementen en andere niet-liturgische bijeenkomsten, wel gebruik van het CTB te maken.
  • Noodzakelijk en van groot belang is goede ventilatie.
  • Alle basisregels, zoals handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in elleboog, en thuisblijven en testen bij klachten, blijven onverminderd van kracht.
  • De communie blijft vooralsnog onder één gedaante plaatsvinden. Ook andere onderdelen van het protocol, zoals bijv. het achterwege laten van het fysiek ophalen van de collecte, blijven nog gehandhaafd. Een nieuwe, aangepaste versie van het protocol wordt zo spoedig mogelijk gemaakt.