Stuifdag voor jongeren

Op zaterdag 12 februari wordt in het bisdom Haarlem de Stuifdag georganiseerd voor jongeren van 8 – 15 jaar. Het is een dag vol gezelligheid, goede gesprekken, leuke spellen, een kleine viering en lekker samen eten. Het vindt allemaal plaats in en om de oud-katholieke kerk van Krommenie, Noorderhoofdstraat 131. Aanvang van de dag is 10 uur en om 19 uur is het afgelopen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Jongeren uit beide bisdommen kunnen zich voor deze dag opgeven. Aanmelden (voor 5 februari) en info: mail naar jongerenpastor Erna (erna@okkn.nl).