Overhandiging gedenkplaat ‘Het Heilig Hout van Dordrecht’

Zondag 18 september vindt er in Dordrecht een bijzondere gebeurtenis plaats. De Oud-Katholieke parochie van de Heilige Maria Maior zal op die dag van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht een replica ontvangen van een 15e-eeuwse gedenkplaat, herinnerend aan de stadsbrand van 1457. De reliek “Het Heilig Hout van Dordrecht” is daarin ongeschonden bewaard gebleven.

De viering begint om 16:00 uur in de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk (Lange Gelderse Kade 2). Ter gelegenheid van deze plechtige overhandiging worden de oecumenische vespers van het Hoogfeest van Kruisverheffing gevierd.

Tegen het einde van de vespers zal in processie worden gelopen naar het kerkgebouw van de Oud-Katholieke parochie van de Heilige Maria Maior, Voorstraat 120, waar om ca. 17.30 uur de vespers zal worden besloten met het Lof van het Allerheiligste, gevolgd door de overhandiging van de gedenkplaat. Aansluitend is er op het voorplein van de kerk gelegenheid voor ontmoeting en een drankje. Iedereen is van harte uitgenodigd om bovenstaand programma geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

Over de Oud-Katholieke parochie van de Heilige Maria Maior te Dordrecht

De Oud-Katholieke parochie van de Heilige Maria Maior te Dordrecht is een voortzetting van de katholieke geloofsgemeenschap die vóór de reformatie de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk als parochiekerk had. Toen de vroedschap van Dordrecht in 1572 de zijde van prins Willem van Oranje koos kwam de Grote Kerk in handen van de protestanten en moesten de katholieken noodgedwongen hun heil elders zoeken. Inmiddels, 450 jaar later, zijn de betrekkingen tussen de protestantse Grote Kerk-gemeente en de Oud-Katholieke Maria Maior-parochie zeer vriendschappelijk.

Aanmelden

Wil je erbij zijn? Meld je aan bij Erna Bekkering, ernabekkering.okknd@gmail.com. WhatsApp mag ook, dat kan via 06-48604880. Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld.

Zie ook www.dordrecht.okkn.nl