Fotoverslag Assemblee Wereldraad van Kerken

Van 31 augustus tot en met 8 september 2022 werd in Karlsruhe de elfde Assemblee van de Wereldraad van Kerken gehouden.  Meer dan vierduizend deelnemers uit allerlei verschillende lidkerken ontmoetten elkaar op dit evenement met als thema: ‘De liefde van Christus beweegt ons tot verzoening en eenheid.’ Onder hen waren Rianne van de Beek die onze kerk vertegenwoordigde en aartsbisschop Bernd Wallet namens de Unie van Utrecht.

In aanwezigheid van bondspresident Frank-Walter Steinmeier werd de elfde Assemblee geopend. Het was niet alleen de eerste Assemblee in Europa in een halve eeuw, maar ook de eerste in Duitsland. De bondspresident benadrukte hoe bijzonder het was dat de kerken in Duitsland na de oorlog meteen in de Wereldraad konden worden opgenomen, nog voor de stichting van Bondsrepubliek en DDR. Het heeft het proces van verzoening en eenheid in Europa enorm geholpen.  

Werken aan vrede 

En zo moest deze Assemblee in Karlsruhe de verzoening vandaag dienen. Spanningen zijn er genoeg – over Israël en Palestina, over menselijke seksualiteit, en uiteraard over de oorlog die Rusland in Oekraïne voert. Op het laatste moment is een flinke groep gelovigen uit Oekraïne uitgenodigd, wat heilzamer wordt gezien dan de Russen uitsluiten. De kracht voor werken aan vrede en verzoening vinden we in het geloof in de liefde van Christus, het geloof dat op deze Assemblee gevoed werd door gemeenschappelijk gebed, veeltalige zang, feestelijke muziek, en geanimeerde gesprekken onderweg, als beeld van de pelgrimstocht die we als christenen samen maken door Gods wereld. 

Excursies 

Ook in het weekend was er van alles te beleven. Even geen vergaderingen en stemmingen, maar ruimte voor verschillende excursies. Zo werd er een interreligieuze fietstocht georganiseerd langs kerken, moskeeën, boeddhistische tempels en de synagoge van Karlsruhe. Bij elke stopplaats gaf de voorganger een reiszegen mee. 

Diezelfde avond vond er in de oud-katholieke kerk van Christi Auferstehung een prachtige dienst plaats waarbij het gebed de hele avond doorging. 

Stemmen met kaarten 

De Assemblee stond in het teken van ontmoeting, verbinding en besluiten nemen. En dat besluiten nemen is nog wel leuk om even toe te lichten. Aanwezigen kregen twee kaarten, een oranje en een blauwe. Oranje betekende ‘eens’, blauw betekende ‘oneens’ of ‘we moeten hier verder over vergaderen.’ Iedereen met een blauwe kaart omhoog kreeg de kans zijn of haar standpunt in te lichten. Op deze manier werd er doorgegaan met stemmen totdat er consensus werd bereikt. 

Christoph Schuler verkozen 

Zo vond op dinsdag 6 september de verkiezing van de leden van het Centrale Comité van de Wereldraad plaats. Dat is één van de taken van de Assemblee. Namens de kerken van de Unie van Utrecht is de Zwitserse pastoor Christoph Schuler verkozen. 

En toen brak de dag van 8 september aan. Tijd om de eindrapporten te presenteren en vervolgens reisde iedereen terug naar het land waar hij of zij woont. Het was een prachtige, onvergetelijke Assemblee. Op naar de volgende!