Driekoningenzegen

Voor de tiende keer verzorgt de Kerngroep Nijmegen de Driekoningenzegen voor de Oud-Katholieke Kerk en een aantal zusterkerken. Dat is een sticker voor aan het huis. Alwin van de parochie Nijmegen doet dit project met heel veel toewijding. “Ik vond het zo’n mooie gedachte, een zegen vragen voor je huis en iedereen die er binnenkomt. Dat wilde ik naar Nederland halen.”

De Driekoningenzegen is niet nieuw in Nederland. Met name in het zuiden van ons land en de Duitse grensstreken wordt Driekoningen op deze manier gevierd. Rond Driekoningen trok een Duitse priester langs de huizen en zegende ze. Met krijt werd dan het jaartal en C+M+B geschreven: Christus Mansionem Benedicat, in het Nederlands vertaald als ‘Christus zegene dit huis’. De letters samen zijn ook de eerste letters van de namen van de drie koningen: Caspar, Melchior en Balthazar. Gecombineerd met het tijdstip waarop dit plaatsvond werd de jaarlijkse huiszegen de Driekoningenzegen genoemd.

De Driekoningenzegen is vrijwel altijd aan een goed doel verbonden. Bijvoorbeeld een project voor dak- en thuislozen, mensen die geen veilig en gezegend huis hebben om naar terug te keren. In de viering waarin de sticker wordt uitgedeeld, wordt er geld opgehaald voor dit doel. Met het ontvangen van de sticker en dus de zegen, doe je op die manier ook iets goeds voor de ander.

De achterliggende gedachte

Met de sticker op je huis vraag je een zegen voor iedereen die er in- en uit gaat. Het laat je stilstaan bij het feit dat je gelukkig mag zijn dat je een huis hebt, en dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarnaast draagt de sticker eraan bij dat minder gefortuneerden een financieel steuntje in de rug krijgen.

Initiatiefnemer Alwin heeft de zegenactie naar Nederland gehaald. Alwin: “Ik kom uit Zuid-Limburg dus kwam als kind de stickers al tegen, in Duitsland. Na een tijd met het idee van de stickers te hebben rondgelopen heb ik het gewoon eens aan de pastoor voorgesteld. Ik vond het een mooie gedachte, de zegen voor je huis. In het eerste jaar heb ik een paar kerken benaderd en daar werd heel positief op gereageerd. Nu komen er elk jaar nieuwe parochies bij. Soms zijn het ook roomse kerken, of zelfs particulieren die de stickers bestellen.”

Leuke reacties

“Parochianen nemen de sticker mee naar huis en plakken hem op hun eigen voordeur – als het goed is. En ook op de nieuwjaarsreceptie wordt hij uitgedeeld. En ik krijg leuke reacties op de stickers! Als bijvoorbeeld de DHL-koerier voor de deur staat met een dik pakket. Dan heb ik een leuk gesprek met hem. En ook van Duitsers die de sticker zien en dan zeggen dat ze het herkennen van thuis.

Soms twijfel ik of ik nog wel door moet gaan met de actie, want het is een hoop werk en ik vraag er een bijdrage voor. Maar als ik dan begin oktober al een mail krijg met het verzoek voor vijftig stickers, dan zie ik dat het leeft en dat mensen zelf het initiatief nemen. Dat is leuk om te horen. Ook al twijfel ik wel eens of het handig getimed is, want in december geven veel mensen ook al iets aan de Voedselbank bijvoorbeeld. Zitten ze dan wel weer op de bijbehorende collecte te wachten? Maar ik zie de meerwaarde van de Driekoningenzegen en daar doe ik het voor.”

De stickers worden tegen kostprijs verzonden. Voor parochies die nog niet meedoen en belangstellenden zijn er nog stickers beschikbaar. Bestellen kan via: okknijmegen@live.nl