Nieuwe publicaties door Vercammen en Schoon

Emeritus aartsbisschop Joris Vercammen en bisschop van Haarlem Dick Schoon publiceren vernieuwend onderzoek over de oud-katholieke theologie in verleden en heden. Gastvrijheid voor vluchtelingen staat in het historische boek van Schoon centraal, de plek van de kerk in een postmoderne cultuur in dat van Vercammen.

Allebei de boeken werpen een licht op hoe de Nederlandse oud-katholieke traditie vorm geeft aan de roeping van de kerk, zowel in het verleden als nu. Ze vormen een belangrijke bijdrage aan de oud-katholieke theologie en de kerkgeschiedenis.

Om de menswording

In deze publicatie van Joris Vercammen schrijft hij over de veranderingen in de cultuur en samenleving. Veranderingen die mensen bezig houden, waar ze van wakker kunnen liggen. Veranderingen die ervoor zorgen dat ook de kerk verandert. Dan is het belangrijk om je te bezinnen over de rol van de kerk, volgens Vercammen een uitgelezen kans voor oud-katholieken om daar een bijdrage aan te leveren. Misschien kunnen ze zelfs van betekenis zijn bij het ontwikkelen van een nieuw toekomstperspectief voor de kerken. De overtuiging achter Vercammens boek is dat het oud-katholieke charisma van wat je “gastvrijheid voor de menswording” zou kunnen noemen niet alleen de verdieping kan brengen in het leven van mensen, maar evenzeer ook oecumenische verbondenheid onder christenen kan stimuleren.

Vluchtelingen in de republiek

Dick Schoon spreekt over een ander soort gastvrijheid in zijn publicatie. Vroeger was de Republiek der Nederlanden een toevluchtsoord voor christenen die vanwege hun geloof in een ander land vervolgd werden. Hugenoten zijn daar een bekend voorbeeld van. Maar ook katholieken uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden vluchtten hun weg omhoog naar het noorden. Onder hen bevond zich in 1725 een vijftiental cisterciënzer monniken uit de abdij van Orval in de Zuidelijke Nederlanden, die op het landgoed Rijnwijk bij Zeist terecht kwamen. De aanleiding tot hun vlucht, de manier waarop ze in de Republiek werden opgevangen en hoe het hun op Rijnwijk verging, vormt het onderwerp van deze studie. Hun lotgevallen bieden een illustratie van het netwerk aan binnen- en buitenlandse contacten die zowel de monniken alsook de katholieken in de Republiek onderhielden. Daarbij liepen de belangen soms parallel, maar gaven die soms ook aanleiding tot hoogoplopende conflicten.

Bestelinformatie

De boeken verschenen beide in de Publicatieserie van het Oud-Katholiek Seminarie en kosten ieder €24,50 (exclusief verzendkosten) en zijn te verkrijgen in de webshop op www.oudkatholiek.nl. Een abonnement (met korting) op de publicatieserie is eveneens mogelijk. Dit kunt u bij de bestelling aangeven.