Afscheid pastoor Joop Albers uit Enkhuizen

Zondag 29 januari nam Joop Albers afscheid als pastoor van de parochie Enkhuizen. Voormalig pastoor van Enkhuizen, Henk Schoon, was erbij en schreef een verslag over deze dag.

Door Henk Schoon

De stad Enkhuizen, ingesloten door de voormalige Zuiderzee in het oosten en de vestingwallen om de boerenhoek in het westen, heeft zich eeuwenlang verdedigd tegen onwelgevallige lieden van buiten. Maar ‘buitenpoorters’ die de ‘henkuzers’ graag mogen, laten ze, eenmaal binnen, moeilijk weer gaan. Een collega-pastoor vertelde wel eens gekscherend dat tijdens de dienst in Enkhuizen iemand op de toren van de St.-Pancras of Zuiderkerk aan een groot wiel moet hebben gedraaid. Waardoor bij het vertrek van de gastvoorganger alle straten en stegen rond de oud-katholieke kerk op de Breedstraat anders kwamen te liggen. En het een hele toer was om uit de haringstad te geraken. Waarmee maar gezegd is: de Enkhuizer parochianen zijn gesteld op hun voorgangers en laten dat maar wat graag blijken.

Feestelijk afscheid

Zoals op zondag 29 januari bij het afscheid van hun pastoor Joop Albers. Het kerkbestuur had de kerkdienst naar de middag verplaatst om samen met de familie van Joop, oud-pastoors en vrienden van de parochie de eucharistie te vieren en de woorden te horen van dank aan Joop. De parochianen lieten zich niet onbetuigd om met koffie en gebak, hapjes en drankjes er een groot feest van te maken. Wat het dan ook was.

In de eucharistieviering preekte Dirk Jan, bisschop van Haarlem, over de Opdracht van de Heer in de Tempel. Na de viering hield Jaap Zalm namens het kerkbestuur een gloedvolle rede vanaf de kansel, waarbij hij Joop bedankte en uit zijn pastoor-zijn enkele kenmerkende punten noemde, die niet van humor waren gespeend. Dat er in de kerkbestuursvergadering nooit een onvertogen woord is gevallen, zegt iets over Joops kameraadschappelijkheid, zijn persoonlijke pastoraat, en illustreert hoe fijn het is om met Joop te hebben samengewerkt. Uit het feit dat er veel collega’s van zowel binnen als buiten de Oud-Katholieke Kerk aanwezig waren, blijkt Joops grote inzet in de oecumene en zijn brede kring van contacten, zowel in de Anglicaanse kerk, Schiphol en Raad van Kerken.

Een nieuwe opvolger

In Enkhuizen zocht hij interkerkelijk de samenwerking door een zangkoor uit te nodigen en oecumenische vespers te vieren. Nadat Joop van de kerkmeesters Dick Karreman en Ina de Wit-Kooiman bloemen had ontvangen, overhandigde bisschop Dirk Jan onder grote dankzegging voor zijn bewezen dienst Joop zijn ontslagakte. De bisschop grapte dat de formele datum 1 februari was en dat hij dus nog twee dagen had om een opvolger te vinden.

Niemand kon vermoeden dat deze grap een kern van waarheid bevatte. Want niet veel dagen later werd door het bisschoppelijk bureau bekend gemaakt dat Erna Peijnenburg, die met haar man Henk Hudepohl op die middag een van de aanwezigen was, de nieuwe pastoor zal worden van Enkhuizen. Het is een mooi vervolg op een feestelijke dag en een opsteker voor deze parochie, waaruit hoop en vertrouwen kunnen worden geput voor de toekomst.

Mutaties in het bisdom

De 0,3 fte vacature in Enkhuizen die door het afscheid van pastoor Joop Albers ontstond, kon worden ingevuld door de aanstelling van Erna Peijnenburg aldaar. Zij blijft pastoor van Alkmaar (0,6 fte), maar draagt het rectoraat van de statie van de H. Elia te Mijdrecht (0,2 fte) over aan Martina Liebler. Martina gaat die taak vervullen naar haar werk als pastoor van Amsterdam-Aalsmeer (0,5 fte) en geeft daarvoor haar taak als assisterend pastor in IJmuiden (0,2 fte) op. Die laatste plaats blijft met instemming van pastoor Harald Munch en het kerkbestuur aldaar voorlopig open. De mutaties zijn officieel ingegaan per 1 februari 2023, maar vanwege al gemaakte afspraken is de overdracht vloeiend, dankzij de medewerking van alle betrokkenen. De installatie van Erna in Enkhuizen is gepland op zondagmiddag 26 februari a.s. om 15.30 uur, die van Martina als rector van Mijdrecht op 1 april om 19.00 uur.