Zoek de stilte tijdens de Inkeerdagen

Ga mee op de Inkeerdagen in de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Vrijdag 14 juli tot en met 17 juli zoek je de stilte op. Stilte kan soms oncomfortabel zijn, maar het leert je ook veel. Met allerlei activiteiten verdiep je je in die stilte en daarmee je eigen geloof.

Mensen hebben behoefte aan stilte. Maar stilte is een avontuur. Soms is ze oncomfortabel, want tegen haar moet elke poging om gebeurtenissen en mensen naar eigen hand te zetten, het afleggen. Maar daarom kan juist in de stilte het wezenlijke van zich laten horen. Wie zich aan en in de stilte waagt, is bereid om te luisteren naar wat er echt toe doet. Heimwee naar dat wezenlijke is een van de grondkleuren van een oud-katholieke spiritualiteit. Je kunt het ook de contemplatieve kant van die spiritualiteit noemen.

Deze dagen zijn een spirituele ervaring voor oud-katholieken en andere gelovigen. Sinds 2012 wordt elk jaar de mogelijkheid geboden aan gelovigen om zich in een aspect van de oud-katholieke spiritualiteit te verdiepen: de Inkeerdagen. De voertalen dit weekend zijn Nederlands en Duits. Joris Vercammen schreef al eens een verslag over deze dagen, die kunt u hier lezen.

Anders-zijn

In de stilte ontmoet men het “anders-zijn”: van zichzelf, van anderen, van God. De stilte is een verrijking omdat ze verbondenheid bewerkt, ook met wat men eerst helemaal niet wilde zien. In de stilte wordt het ervaarbaar dat God naar mensen omziet, zoals mensen op hun beurt zorg willen dragen voor God. De Inkeerdagen bieden de gelegenheid die contemplatieve kant van onze spiritualiteit bewuster te leven. Met stilte-meditaties, wandelingen in de natuur, persoonlijke stille tijd en korte spirituele impulsen samen met momenten van uitwisseling vormen zij het raamwerk voor een ervaring die veel kan gaan betekenen.

De uitnodiging

De uitnodiging voor deze Inkeerdagen richt zich op de eerste plaats tot leken-gelovigen, alhoewel geestelijken en theologen ook welkom zijn. De Inkeerdagen zijn erop gericht ons geloven meer in ons dagelijkse leven te verankeren en te laten functioneren.

Praktische informatie

Wanneer? vrijdag 14 juli 12:30 uur t/m maandag 17 juli 13:00 uur.

Waar? Sint Willibrordabdij in Doetinchem.

Kosten: €300,-. Zijn de kosten een beperking tot inschrijving, laat het dan weten. In beperkte mate is er subsidie beschikbaar.

Max. aantal deelnemers: 18. Deelname naar volgorde van inschrijving.

Opgeven kan tot 16 juni 2023. Meer informatie en aanmelden via mevrouw Elke Weißenbach, Großfeld 10, D-79713 Bad Säckingen.