Sandra van der Helm in Alkmaar gewijd als diaken

Een diakenwijding in Alkmaar! Dat was in de geschiedenis van de parochie nog niet voorgekomen. Op zondag 3 september, tijdens de viering van de dertigste verjaardag van de kerkwijding, ontving Sandra van der Helm de diakenwijding.

Door Erna Peijnenburg

Ruim tien jaar geleden betrad Sandra van der Helm de parochie. De kennismaking met de Oud-Katholieke kerk wekte het verlangen in haar om in de kerk te gaan werken. Jaren geleden had Sandra al eens theologie gestudeerd, maar ze had de studie niet afgemaakt en gekozen voor een beroep in de administratie. Haar roeping om in de kerk te gaan werken raakte op de achtergrond – ze dacht lange tijd dat ze het misschien verkeerd begrepen had. Maar toen ze in de parochie Alkmaar kwam, waar Erna Peijnenburg, die ze nog kende van haar theologiestudie in de jaren ’90, inmiddels als diaken werkte, kwam die roeping snel weer naar boven! Sandra begon opnieuw aan de studie theologie, ditmaal in deeltijd naast haar werk, en ook de studie aan het oud-katholiek seminarie. Een intensieve en zware weg die uiteindelijk tien jaar duurde en afgelopen februari werd afgerond met een uitstekend examen.

Met liefde en vertrouwen aanbevolen

Gedurende die tien jaar heeft Sandra ook ruim de tijd genomen om de Oud-Katholieke kerk te leren kennen. Ze bezocht diverse parochies, liep stage in de parochie IJmuiden en was vaak aanwezig bij de landelijke synode, lezingen en bijzondere vieringen. In de parochie Alkmaar is ze kerkmeester geweest, koster en misdienaar, en ze is altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken. Deze inzet en betrokkenheid werden weerspiegeld in de woorden van de mensen die zondag aanbevelingen deden voor haar wijding tot diaken: Priester Peter-Ben Smit, die namens het Oud-Katholieke seminarie sprak, prees haar levendig geloof en ook haar kritische geest. Namens de parochie Alkmaar sprak lector Gerard Wilts over de manier waarop Sandra haar eigen weg heeft gezocht in de parochie, hoe ze daarbij eerlijkheid en persoonlijke kwetsbaarheid niet uit de weg ging. Sandra getuigde daarbij voortdurend van haar geloof. ‘We zijn ervan overtuigd dat Sandra thuishoort in onze gemeenschap en ons geestelijk leiderschap,’ besloot Gerard. ‘Haar inzet en betrokkenheid zijn oprecht, en daarom bevelen wij haar met liefde en vertrouwen aan voor de wijding tot diaken.’

(Tekst gaat verder onder foto)

Een sterk verlangen en toch een lange weg te gaan
Tijdens de wijding lezen we over Jakob, die op de vlucht is voor zijn broer Esau. Jakob streed voor het eerstgeboorterecht en de zegen van zijn vader, iets waarvan Esau dacht dat hij er recht op had. Jakob verkreeg dit echter door bedrog en moest daarna vluchten. Gods belofte dat Jakob de vader zou worden van een groot volk, in een land dat Hij zou geven, leek ver weg op dat moment. Toch leidde zijn vluchtweg naar een Godsontmoeting. Juist de plek waar je het niet verwacht en waar je niet wilde zijn, wordt dan het huis van God. Zo gaat roeping, soms aangevoeld als een heilig moeten, samen met overgave aan God, die groter is dan ons hart.

Een homegrown diaken
Zo was het dertig jaar geleden ook niet vanzelfsprekend dat de parochie Alkmaar op zoek zou gaan naar een nieuw kerkgebouw toen ze de knusse maar ook erg kleine huiskerk aan de Emmastraat wilden verlaten. ‘Moeten we dit wel doen? Kunnen we ons niet beter aansluiten bij Egmond, waar al een mooie en ruime kerk staat?’ vroegen mensen zich af. Toch werd moedig de keuze gemaakt voor een eigen kerk in Alkmaar. De dertig jaren die volgden, waren mooie en levendige jaren, waarin van alles is gebeurd, beleefd en gevierd. En wie had toen kunnen voorspellen dat we de dertigste verjaardag van de kerkwijding zouden kunnen vieren met de wijding van een homegrown diaken?

Heerlijke receptie
Dat de parochie levendig is, bleek wel uit de prachtige aankleding van de kerk en de receptie na de dienst, die door de parochie was georganiseerd. Het was geweldig dat er zoveel mensen aanwezig waren, uit het bisdom en ver daarbuiten. De kerk zat helemaal vol en werd na afloop van de dienst soepel omgebouwd tot een receptieruimte. Ook buiten was het inmiddels heerlijk toeven! Het was een prachtig feest rondom een stralende diaken, die aan de slag gaat als pastor van de parochie Den Helder. We wensen haar daarbij alle goeds en Gods zegen!

Foto’s door Stephanie Buiter-Hofman