Anglicanen en Oud-Katholieken vinden verbinding en inspiratie voor missie in sacramentele theologie

Van 28 augustus tot 1 september 2023 vond de meest recente editie van de Anglicaans – Oud-Katholieke Theologische Conferentie plaats in Duitsland. Het thema was “Sacramentele theologie en de zending van de Kerk in de hedendaagse cultuur”.

In het licht van de overeenkomst van Bonn uit 1931, waarbij een volledige gemeenschap werd vastgesteld tussen de Anglicaanse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk, vindt deze conferentie ongeveer iedere vijf jaar plaats. Het doel van deze editie was dubbel. Ten eerste ging het erom de ecclesiologische basis van de sacramentele gemeenschap tussen de twee families van kerken te bevestigen. Vervolgens onderzocht de conferentie hoe de theologie van de kerk als gemeenschap het getuigenis en de zending van onze beide gemeenschappen zou kunnen stimuleren.

Verder lezen? Op de website van het Oud-Katholiek Seminarie is een inspirerende terugblik te vinden op de conferentie door hoogleraar Peter-Ben Smit.