Diakenwijding in Arnhem

Op zondag 5 februari a.s. zal in de parochiekerk van Arnhem drs. Remco Robinson door Aartsbisschop Joris Vercammen tot diaken worden gewijd.
De diakenwijding vindt plaats tijdens de eucharistieviering die om 10.00 uur in de kerk aan de Adolf van Nieuwenaarlaan begint.

Remco Robinson, geboren 1979, studeerde theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en studeerde af in de Bijbelse Theologie in 2003. Hij is werkzaam als junior-onderzoeker Liturgie-wetenschappen aan dezelfde universiteit.
Zijn kerkelijke opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie besloot hij met het kerkelijke examen in de zomer van 2005.
Sinds 1 september is drs.Robinson naast zijn werk als onderzoeker in de kerk aangesteld als pastoraal werker ten behoeve van de catechese en het jongerenpastoraat en tevens ter assistentie in de Arnhemse parochie.
De wijdeling was al eerder betrokken bij het jeugdwerk als voorzitter van de St.Oud-Katholiek Jeugdwerk.
Remco Robinson is gehuwd met Ank Muller, het echtpaar heeft twee kinderen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 januari 2006