Geen kinderen in de gevangenis

Kinderen horen niet thuis in de detentiecentra voor vreemdelingen. Daarom is de Raad van Kerken in Nederland op zondag 15 januari een handtekeningenactie gestart. Doel van de actie is de overheid te bewegen geen minderjarigen meer in vreemdelingendetentie te houden.

Volgens Ineke Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, is het opsluiten van kinderen juist voor hen zeer ingrijpend. “Het vormt een ernstige bedreiging voor hun psychologische ontwikkeling. Bovendien is een aantal van de detentiecentra waar vreemdelingen worden opgesloten niet toegerust voor de specifieke behoeften van kinderen, zoals de behoefte aan veiligheid en ontwikkeling. Kinderen hebben daar ook recht op, evenals op onderwijs. Maar ook dat wordt niet, of zeer beperkt in alle centra aangeboden.”

Voor informatie over de actie en het meedoen raadpleeg de website van de Raad van Kerken.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 januari 2006