Publiciteit en communicatie

Steekwoorden, die nog al eens langs komen de laatste jaren en bij het Breed Beraad opnieuw zijn opgedoken. De landelijke kerk kan energie steken in publiciteit en doet dat ook, maar belangstellenden gaan niet op zoek naar een landelijke kerk maar wel naar een plaatselijke parochie.

Om de parochies van dienst te zijn bij het ontwikkelen van een eigen communicatieplan, heeft het Publiciteitsberaad in samenwerking met de Jury van de parochiebladprijs de heer Piet Halma gestrikt om te praten over zo’n communicatieplan. Piet Halma is publiciteitsmedewerker bij de IKON. 

De bijeenkomst is op woensdag 1 februari 2006 van 19.00 tot 22.00 uur in het gebouw van de kerk aan de Kon. Wilhelminalaan te Amersfoort.

Op de avond komen bijvoorbeeld de volgende punten aan bod:
– het huidige communicatiebeleid van de parochie;
– wat is er de laatste jaren veranderd om tot een doelgerichter beleid te komen?
– welke doelstellingen willen we daarbij nastreven?
– wat zijn de belangrijkste knelpunten, die we daarbij moeten overwinnen?
– hoe stellen we een plan op?
– wie zijn onze doelgroepen?
– wat willen we bereiken?
– hoe formuleren we onze boodschap?
– welke middelen zetten we in?
– hoe zet je zoiets planmatig op en wie schakel je daarbij in?
– wie zal dat betalen? 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 januari 2006