Bouwen en werven in buitengewesten

Zaterdag 18 maart komen ze weer uit alle hoeken van het land naar Amersfoort: de vrijwilligers en pastores uit de buitengewesten.
Uit Maastricht, Eindhoven en Zeeland, uit Groningen, Twente en Almere. Nieuwe gebieden waar flink aan de weg getimmerd wordt om de oud-katholieken op de kaart te zetten en verspreid wonende geloofsgenoten een huis te bieden waar ze kunnen vieren en elkaar ontmoeten.

Jaarlijks is er een ontmoeting van deze groepen met hun bisschop. Dit jaar rond het thema “Bouwen en werven: naar buiten treden met nieuwe initiatieven”.
Op de agenda staat o.a. de vertoning en de nabespreking van de DvD over de initiatieven in Hilversum en Jorwerd en de P.R. aanpak, een praktijkverhaal uit Jorwerd (door past. Annemieke Duurkoop).
Vanaf 10.00 tot 15.30 uur en met de jaarlijkse tractatie door een van de groepen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 maart 2006