Pastores rond Augustinus

De Norbertijnenabdij te Postel (net over de grens in Belgie) wordt deze dagen gevuld door oud-katholieke pastores. Het is weer de tijd voor de jaarlijkse retraite van de bisschoppen met hun geestelijken.
Niet alleen voor stilte en gebed slaat de klok, maar ook voor de bespreking van het thema: "Onze vraag naar God en Gods vragen aan ons". Prof.dr.A.W.J.Houtepen houdt over dit thema een aantal korte inleidingen in navolging van Augustinus.  
Of er voldoende tijd is van maandagmorgen 6 maart tot de middag van 8 maart zal moeten blijken. Het Kempense landschap in de sneeuw nodigt misschien ook wel uit om naar buiten te gaan.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 maart 2006