Tijd en ruimte voor stilte en bezinning

In de periode tussen Aswoensdag (1 maart) en Pasen (16 april) biedt de Oud-Katholieke parochie te Hilversum op de woensdagochtend gelegenheid om even de kerk binnen te lopen en stil te worden. Om te bidden, na te denken of zomaar stil te zijn.

Die Veertigdagen- of vastentijd is een belangrijke periode waarin meer dan anders tijd genomen wordt voor bezinning. Tijd om je leven te ordenen, opnieuw af te stemmen. Tijd om bewuster aandacht te hebben voor de wereld om je heen.
Wie zo’n moment zoekt, is van harte welkom.
De kerk aan het Melkpad is open op de woensdagochtenden tot 12.30 uur,
aansluitend aan de ochtendviering die om 9.30 uur.
De kerk is toegankelijk via de zijdeur aan de linkzijde van het kerkgebouw.