Hoogbejaarde pastoor moet zijn vrouw missen

Hedenmiddag werd in Rotterdam de kerkelijke uitvaart gehouden van mevrouw Ann Catharina Raymaekers-Maas. Zij overleed op 5 april jl. op 86 jarige leeftijd. Het is heel droevig dat de emeritus pastoor Hendrikus Daniel Raymaekers nu op zijn 92e jaar alleen achterblijft, temeer daar hij zozeer was aangewezen op zijn vrouw omdat hij al jaren blind is en een hele broze gezondheid heeft. De kerk gedenkt de overleden pastoorsvrouw in dankbaarheid.
De aartsbisschop was bij de uitvaart aanwezig.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 april 2006