Ieder bisdom heeft zijn eigen ritmiek

De intercity doet op woensdag, de vooravond van Witte Donderdag, het station voor de bevoorrading aan. Het is tijd voor de Oliewijding in de kathedraal. De nieuwe olie van het jaar wordt gezegend. Dat gebeurt per bisdom op één plek: in de kathedraal van de bisschop, zijn thuishaven waar – letterlijk – zijn stoel, de ‘kathedra’, staat.

Daarmee is deze viering een teken van verbondenheid tussen alle parochies in een bisdom. Priesters, vormelingen, dopelingen en andere leden van de parochies van het bisdom komen samen en nemen na afloop de nieuw gewijde olie mee naar de eigen kerk. Bij de wijding staan er grote potten met olie en balsem in de kerk die heerlijk ruiken.

De oliewijding in het bisdom Haarlem vindt al plaats op de maandag in de Goede Week, maar in Utrecht is het op woensdag 12 april a.s.  in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen.
De dienst begint om 19.30 uur en een ieder is van harte welkom.

Op talloze plaatsen in de Bijbel speelt olie een belangrijke rituele rol. In de verhalen van het Oude Testament wordt (olijf-)olie gebruikt om een koning of profeet te ‘zalven’, dat is: onder Gods zegen aan te stellen. En ook in het Nieuwe Testament verwijst de naam ‘Messias’, de eretitel van Jezus, ernaar. Die naam betekent immers ‘gezalfde’. In de katholieke kerk is olie niet weg te denken. Het wordt gebruikt bij de doop, het vormsel, de bediening van het sacrament van zieken en bij de wijding van een nieuwe priester of bisschop.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 april 2006